Projekty 2023

„Swornegacie po plecionkach poznacie”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Niematerialne – przekaż dalej”

Kwota dofinansowania: 35000zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 37500zł

Głównym celem projektu jest międzypokoleniowy przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu plecionkarstwa, przede wszystkim zagrożoną zanikiem techniką wyplatania spiralnego. W ramach projektu depozytariusz tworzący unikatowe dzieła z korzeni (sworów) techniką spiralną – 70-letni Czesław Hinc przekaże w sposób tradycyjny swoją wiedzę i umiejętności 10 przedstawicielom młodszego pokolenia ze Swornegaci – kaszubskiej wsi, która od tej techniki wzięła swoją nazwę, a w której tradycja ta prawie całkiem zaginęła.

IMG_0043 kopia

 

W zadaniu zaplanowano także szereg działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, realizowanych z udziałem uczestników warsztatów prowadzonych przez Czesława Hinca – plener plecionkarski, otwarte pokazy plecionkarskie (w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa), warsztaty dla dzieci, wystawę. Pozwoli to na zainicjowanie i promowanie angażowania się dorosłych mieszkańców Swornegaci w ożywienie i popularyzację tradycji plecionkarskich w regionie. Dzięki realizacji zadania wskażemy też korzyści, jakie wynikają dla lokalnej społeczności z wykorzystania potencjału niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu i wypromujemy plecionkarstwo ze sworów w Swornegaciach, jako formę rękodzieła stanowiącą o unikatowości i wyjątkowości regionu a także wpływającą na integrację i aktywizację mieszkańców. Wzrośnie też wiedza pośrednich beneficjentów projektu na temat plecionkarstwa oraz świadomość społeczna w zakresie konieczności ochrony żywego dziedzictwa niematerialnego.

Plecionkarstwo ze sworów

Kiedyś w Swornegaciach powszechne było wyplatanie z korzeni sosny, świerku oraz jałowca. Pozyskiwanie korzeni drzew stanowi niesłychanie trudną sztukę, gdyż należy znaleźć w ziemi korzeń o odpowiedniej grubości, a przede wszystkim długości. Można wyplatać z surowego korzenia, jednak dawniej plecionkarze moczyli korzeń, wrzucając go do wody  – najczęściej bezpośrednio do rzeki lub jeziora. Czas, w którym korzeń leżał w wodzie, to przynajmniej dwa tygodnie. Taki zabieg poprawiał, a nawet gwarantował, giętkość korzenia. Dodatkowo łatwiej go było oczyścić z kory. Dopiero potem „odzierano” korzeń ze zbędnych odrostów i rozdzierano go do wyplotu. Wyplatanie z korzeni, ze względu na trudność w pozyskiwaniu i obróbce materiału, zostało prawie zapomniane. Tylko nieliczni rękodzielnicy na Kaszubach podejmują się trudu tworzenia z tego niezwykłego surowca.

logotypy swornegacie po plecionkach

————————————————————————————————————————

Napij się bónkawy z kaszubskiej zastawy!

Głównym celem zadania jest zwiększenie społecznej i kulturalnej aktywności starszych mieszkańców gminy wiejskiej Chojnice. W projekcie weźmie udział 60 osób w wieku 60+, które będą miały za zadanie zapoznanie się z różnymi formami plastyki ludowej Kaszub związanymi z wyrobem naczyń i zastawy stołowej, wybranie jednej z form rękodzieła oraz praktyczną naukę tworzenia wybranego rękodzieła, jego krzewienie i przekazanie tego dziedzictwa kulturowego innym seniorom.

IMG_0085

W programie projektu:

– wyjazdy edukacyjne do huty szkła w Pucku, fabryki porcelany w Lubianie, pracowni garncarskiej Arkuszyńskich w Sokolu

– warsztaty z twórcami ludowymi i rękodzielnikami z zakresu tworzenia i zdobienia zastawy stołowej

– praca z wykorzystaniem zdobytych umiejętności – m.in. przeprowadzenie warsztatów dla innych seniorów, przygotowanie materiałów i eksponatów do wystawy

– spotkania integracyjne i edukacyjne

Poprzez ożywienie i upowszechnienie kultury ludowej Kaszub przez seniorów ugruntujemy tworzenie oferty kulturalnej i animacyjnej w gminie Chojnice przez osoby starsze.

Wszystkie działania będą promowane na szerokim forum publicznym, co przyczyni się do popularyzowania aktywności wśród seniorów i ukazania ich wielkiego potencjału.

Zaangażowanie osób w wieku poprodukcyjnym w działania na rzecz krzewienia kultury kaszubskiej przyczyni się do przełamania kolejnych stereotypów dotyczących wieku podeszłego i możliwości seniorów oraz barier wewnętrznych osób starszych, takich jak wstyd, czy brak wiary we własne możliwości i umiejętności.

plakat aktywni+logotypy Aktywni +