Projekty 2021

Gdy gorączka pali czoła, mądry Kaszub zbiera zioła”

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Priorytet: Aktywność społeczna

Wartość dofinansowania: 116500.00zł

Całkowita wartość zadania: 130125.00zł

Opis projektu

Głównym celem zadania jest zwiększenie społecznej i edukacyjnej aktywności starszych mieszkańców gminy wiejskiej Chojnice. Projekt będzie skierowany do osób w wieku 60+. Bezpośrednimi uczestnikami zadania będzie 100 osób w wieku poprodukcyjnym z gminy Chojnice. Będą one miały za zadanie zapoznanie się z różnymi formami tradycji zielarskich Kaszub, wybranie jednej z form oraz naukę  praktyk związanych z wybraną formą zastosowania ziół, jej krzewienie i przekazanie tego dziedzictwa kulturowego innym: swoim rówieśnikom. W ramach zadania uczestnicy projektu wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych i warsztatach z wykorzystaniem ziół: w kuchni, w rękodziele, w aromoterapii, kosmetyce i obrzędach kaszubskich.

Efektami bezpośrednimi zadania będzie:

– realizacja 1 projektu aktywizującego 100 osób wieku poprodukcyjnym

– zaangażowanie w działania objęte projektem 100 seniorów z gminy Chojnice

– powstanie/wzmocnienie działalności 10 grup w różnych miejscowościach gminy Chojnice skupiających 8-12 osób w wieku poprodukcyjnym (w sumie 100 osób)

– organizacja 60 2- dniowych cykli warsztatów z zakresu tradycyjnych sposobów wykorzystania ziół w różnych dziedzinach życia na Kaszubach (w sumie 600 h warsztatowych) dla 100 seniorów

– organizacja warsztatów doszkalających z wybranej formy wykorzystania ziół – 10 spotkań (w tym trzy ze specjalistą) dla każdej z 10 grup – w sumie 100 spotkań dla 100 seniorów w tym 30 ze specjalistami

– przeprowadzenie warsztatów zielarskich przez uczestników projektu dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej – 10 spotkań integracyjnych z 15 podopiecznymi DPS

– przeprowadzenie 2-dniowych warsztatów zielarskich przez 100 uczestników projektu dla kolejnych 100 seniorów w 10 placówkach GOK

-zorganizowanie przez 100 uczestników projektu 10-dniowych otwartych pokazów promujących tradycje zielarskie Kaszub w gminie Chojnice

-zorganizowanie spotkania podsumowującego dla 115 seniorów

Poprzez ożywienie i upowszechnienie tradycji zielarskich Kaszub przez seniorów ugruntujemy tworzenie oferty z zakresu edukacji regionalnej i animacyjnej w gminie Chojnice przez osoby starsze.

Działania będą promowane na szerokim forum publicznym z pomocą młodych ludzi, co zacieśni współpracę międzypokoleniową w gminie Chojnice.

Zaangażowanie seniorów w działania na rzecz krzewienia kaszubskich tradycji przyczyni się do przełamania stereotypów na temat wieku podeszłego i możliwości seniorów oraz ich barier wewnętrznych, takich jak wstyd, czy brak wiary we własne możliwości.

znaki_strona_www aktywni+