HISTORIA

Historia

Swornegacie to miejscowość z długą – często skomplikowaną, ale bardzo ciekawą historią. Archeolodzy odkryli tu wiele pozostałości z czasów prehistorycznych, które świadczą o tym, że już wówczas na tych terenach rozwijało się osadnictwo. Wiadomo, że dzieje wsi sięgają czasów książąt pomorskich. Zapraszamy do zapoznania się z kolejami losu naszej parafii i szkoły, a także z życiorysami wybitnych mieszkańców Swornegaci. Z historią miejscowości nierozerwalnie związane są także miejscowe podania i legendy.