O szkole

O szkole

Pierwsze wzmianki o istnieniu w Swornegaciach szkoły parafialnej pochodzą z 1382 roku – nadany wsi przywilej potwierdza, że istniała tam tego typu placówka. Wspominają o tym także dokumenty z XVII wieku. Później jednak szkoła najprawdopodobniej zawiesiła swoją działalność – kolejne informacje na jej temat pochodzą dopiero z XIX wieku. W 1822 roku zbudowano nowy gmach szkolny. Niestety bardzo szybko strawił go pożar. Pod koniec XIX wieku udało się jednak otworzyć katolicką, trzyklasową szkołę. Wówczas też pojawił się tam pierwszy nauczyciel – pruski oficer. W 1920 roku Swornegacie po latach rozbiorów wróciły do Polski. To przyniosło kolejne zmiany – placówka z niemieckiej stała się polska. Szkoły powszechne były obowiązkowe dla wszystkich. W Swornegaciach funkcjonowała pięcioklasowa placówka. Około 1920 roku we wsi powstał także nowy gmach szkolny. Wkrótce stał się on jednak zbyt mały dla coraz większej liczby uczących się tam dzieci. W roku szkolnym 1930/1931 oddano więc do użytku większy, murowany budynek. W trakcie wakacji (także w późniejszych latach) służył on jako ośrodek kolonijny dla dzieci i młodzieży z polskich miast. Rozwoju placówki nie przerwała nawet II wojna światowa pomimo, że szkoła znów stała się niemiecka. Lata powojenne to dalszy rozkwit szkolnictwa w Sworach. Bardzo ważnym wydarzeniem było wybudowanie w 1966 roku prawdopodobnie jedynego internatu przy szkole podstawowej w Polsce. W 1999 roku w Swornegaciach na skutek państwowej reformy szkolnictwa powstał Zespół Szkół (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa).

Źródło: Gierszewska Donata, Swornegacie Monografia wsi, Swornegacie 2014.