Projekty 2022

„Skąd w ogrodzie się wzięło kaszubskie rękodzieło?”

IMG_1537

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Priorytet: Aktywność społeczna

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest zwiększenie społecznej i kulturalnej aktywności starszych mieszkańców gminy wiejskiej Chojnice. Motywem przewodnim zadania jest kaszubskie rękodzieło i możliwość wykorzystania różnych technik rękodzielniczych w ogrodzie. W projekcie weźmie udział 100 osób w wieku poprodukcyjnym, które będą miały za zadanie zapoznanie się z różnymi formami plastyki ludowej Kaszub, wybranie jednej z form rękodzieła oraz praktyczną naukę tworzenia wybranego rękodzieła, jego krzewienie i przekazanie tego dziedzictwa kulturowego innym seniorom z regionu.

Poprzez ożywienie i upowszechnienie kultury ludowej Kaszub przez seniorów ugruntujemy tworzenie oferty kulturalnej i animacyjnej w gminie Chojnice przez osoby starsze.

Wszystkie działania będą promowane na szerokim forum publicznym, a wykorzystanie do pomocy w działaniach promocyjnych młodych ludzi spowoduje również wzmocnienie  współpracy międzypokoleniowej w gminie Chojnice.

Zaangażowanie osób w wieku poprodukcyjnym w działania na rzecz krzewienia kultury kaszubskiej przyczyni się do przełamania stereotypów dotyczących wieku podeszłego i możliwości seniorów oraz barier wewnętrznych osób starszych, takich jak wstyd, czy brak wiary we własne możliwości i umiejętności.

plakat aktywni+

logotypy skąd się wzięło...