Lipa napoleońska

Według legendy w 1810 roku podczas przeprawy przez Brdę w trakcie kampanii moskiewskiej pod drzewem niedaleko pola namiotowego w Drzewiczu odpoczywał sam Napoleon Bonaparte. Dzisiaj z lipy pozostał już tylko spróchniały korzeń. O tym napoleońskim epizodzie przypomina jednak tablica na pobliskim drzewie i pamiątkowy głaz.