Seniorzy prowadzą warsztaty!

Jednym z elementów zadania pn.: „Gdy gorączka pali czoła, mądry Kaszub zbiera zioła” są warsztaty organizowane przez seniorów. Osoby, które uczestniczyły w zajęciach ze specjalistami, przez kilka tygodni doskonaliły swoje umiejętności w wybranej dziedzinie związanej z tematyką ziołową. Teraz zapraszają na warsztaty swoich równolatków a także odwiedzają podopiecznych DPS w Wysokiej. Taka organizacja zajęć sprzyja zarówno doskonaleniu umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu zielarstwa, jak również integracji wewnątrzpokoleniowej.

gdy gorączka...

IMG_0008 kopia_1